Blogg

Årsdagen av Sinjars fall

13012650_1807468469481331_4724244687775758592_n

I dagarna är det två år sedan terrorsekten Islamiska staten inledde attacken mot den irakiska staden Sinjar och det folkmord som fortfarande pågår mot den jezidiska minoriteten. Omkring femtusen jezidiska män uppskattats ha mördats när Sinjar föll och sedan dess lever en stor del av den jezidiska befolkningen i flyktingläger. Att förhållandena är svåra för […]

Glad sommar!

beskuren sommarhälsning.

Vårterminen är avklarad och det är dags för semester i Europaparlamentet. En intensiv politisk vår ligger bakom oss. Arbetet har präglats av stora utmaningar som flyktingsituationen, folkomröstningen om Brexit, den ryska regimens alltmer auktoritära uppträdande och Islamiska statens hot mot fred och säkerhet. Som ledamot av parlamentets utrikesutskott har mitt eget arbete till stor del […]

Rapportsläpp: Subsidiaritetsvoteringar 2015/2016

subsirapp

Kristdemokraterna och jag lovade i valrörelsen 2014 att i Europapolitiken alltid stå för subsidiaritetsprincipen – även när det politiskt är obekvämt. Detta har varit och är fortlöpande en bärande del i uppdraget och precis som förra året gör jag därför en återrapportering om subsidiaritetsprövningen i det praktiska arbetet. Konkret redovisas i rapporten hur jag agerat […]

Europaparlamentet och terrorattackerna mot civila israeler

Hallel

Idag med början cirka kl. 16.45 debatterar Europaparlamentet återigen fredsprocessen i Mellanöstern. Debatten äger rum bara några dagar efter att den 13-åriga flickan Hallel Yaffe Ariel mördades av en palestinsk terrorist när hon låg och sov hemma i sin egen säng. Debatten äger rum drygt en vecka efter att Sultan Abu al-Einein, rådgivare till palestinske presidenten Mahmoud […]

Europaparlamentet: viktigt ställningstagande om vår tids slavhandel

IJzeren_voetring_voor_gevangenen_transparent_background

Europaparlamentet ställde sig idag bakom ett betänkande om kampen mot människohandel i EU:s förbindelser med omvärlden. Det finns starka skäl att välkomna parlamentets engagemang i den här frågan eftersom sexuellt utnyttjande och tvångsarbete i grunden devalverar människan till en handelsvara. I sig rör det sig om ett av de värsta brotten mot mänskliga fri- och […]

Lars i media

EU:s makthunger måste stävjas

Den kristdemokratiske Europaparlamentarikern Lars Adaktusson har sammanfattat sina två år i Europaparlamentet med avseende på omröstningar som utökar unionens makt över medlemsstaterna i en rapport. Det är en skrämmande katalog över områden där EU-politiker och byråkrater försöker öka sin administrativa makt långt över medborgarnas huvuden.

Turkiet och EU

Studio ett. Turkiets relation till EU. Håller flyktingavtalet? I studion Lars Adaktusson och Bodil Valero.

Håll fötterna på jorden EU

Europaparlamentarikern Lars Adaktusson har skrivit en rapport som ger en bild av läget för närhetsprincipen. Adaktusson har identifierat en rad voteringar som han tycker bryter mot den grundläggande principen om subsidiaritet.