Historiskt beslut; Europaparlamentet erkänner folkmord på kristna

Nu är det klart.

Arbetet med den folkmordsresolution som den kristdemokratiska partigruppen EPP och jag har arbetat med gav resultat. Vid dagens plenarsession här i Strasbourg antogs resolutionen med bred majoritet av Europaparlamentets ledamöter sedan den Konservativa gruppen, Liberalerna, Socialdemokraterna, de Gröna samt EU-kritiska EFDD ställt sig bakom EPP:s linje.

Ur mitt perspektiv som initiativtagare och ansvarig för förhandlingarna mellan partigrupperna är det glädjande att kunna konstatera att beslutet föregåtts av konstruktiva samtal och överläggningar. Från de flesta partier har det funnits en vilja att sluta upp bakom de huvudsakliga slutsatserna i folkmordsresolutionen.
Innehållsmässigt innehåller den nu gemensamt antagna texten tydliga referenser till förföljelsen av kristna (assyrier/syrianer/kaldéer) liksom jezider och andra etnoreligiösa minoriteter. I slutsatserna slås fast att Islamiska statens systematiska övergrepp och mördande syftar till att förgöra dessa grupper och därmed ska klassas som krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord.

Detta är i sig ett historiskt beslut. Att Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord med de politiska och folkrättsliga konsekvenser som detta för med sig har aldrig inträffat tidigare. Parlamentets ställningstagande är därmed en kraftig politisk markering och en tydlig signal till EU:s medlemsregeringar, EU-kommissionen och världssamfundet att handfast agera för att stoppa de oerhörda övergrepp som pågår samt intensifiera stödet till de drabbade.

Att beslutet är fattat av folkvalda partiföreträdare från 28 länder med sammanlagt 500 miljoner invånare ger erkännandet en politisk och moralisk tyngd som kan bidra till den upprättelse som offren för terrorn och deras familjer har rätt till. Historiskt är resolutionsbeslutet en tydlig bekräftelse på att kristna, jezider och andra minoriteter utsätts för folkrättens värsta och allra mest avskyvärda brott.

Utan att övervärdera betydelsen av folkmordsresolutionen finns anledning att tro att Europaparlamentets beslut nu kan komma att förändra dynamiken i diskussionen om världssamfundets ansvar för det som sker i spåren av Islamiska statens härjningar. Både humanitärt och militärt måste betydligt mer göras för att sätta stopp för den bottenlösa ondska som extrem islamism och jihadism representerar i Irak och Syrien.

Jag vill avsluta den här bloggposten med att framföra ett stort tack till de som stöttat och hjälpt till i arbetet med folkmordsresolutionen. Det gäller i första hand mina egna medarbetare under ledning av Charlie Weimers, partiledningen i Stockholm och kollegerna i kristdemokratiska EPP. Utan det stödet hade dagens folkmordserkännande i Europaparlamentet inte blivit verklighet.

Dela inlägget...Share on Facebook9.3kTweet about this on TwitterShare on Google+5Share on LinkedIn12Email this to someone